વાવાઝોડાનું જોર વધ્યું, દરિયો બની શકે છે વધુ તોફાની - InstaHD.pw


4 months ago
3,352,754 times
9 times
2 times

Tags: gujarat    weather news    cyclone    cyclone vayu    cyclone vaayu    storm    rainfall    heavy rain    gujarat government    gujarat police    nrdf team    flight delay    flight diverted. train delay    trains diverted    veraval    surat    diu    junagadh    porbandar    gujarat coast    fishermen    boats    strong wind    prediction    weather department    news    breaking news    gujarat news    air force    helicopter    rescue mission    safety measures    vijay rupani    bjp    control room    
eXTReMe Tracker
InstaHD.pw